Πνευστά - Φλάουτο

Τιμή: 170,00 €
Το φλάουτο διαθέτει κλειστή τρύπα, Split E, καθώς και χάλκινα επαργυρωμένα: σώμα, στόμιο και κλειδιά.