Πνευστά - Σαξόφωνo

Υψηλό κλειδί του F#, χαμηλό κλειδί του C#, άρθρωση του Εb, γάντζος αντίχειρα, σώμα λουστραρισμένο με χρυσή λάκα.
Υψηλό κλειδί του F#, χαμηλό κλειδί του C#, άρθρωση του Εb, γάντζος αντίχειρα, σώμα λουστραρισμένο με χάλκινη λάκα.
Υψηλό κλειδί του F#, χαμηλό κλειδί του C#, άρθρωση του Εb, γάντζος αντίχειρα, σώμα λουστραρισμένο με απομίμηση μπρούντζου λάκα.
Υψηλό κλειδί του F#, χαμηλό κλειδί του C#, άρθρωση του Bb, γάντζος αντίχειρα, σώμα λουστραρισμένο με χάλκινη λάκα.