Μεταχειρισμένα πιάνα - Με ουρά

Το μοντέλο C2 της YAMAHA είναι κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Ιαπωνίας και δεν έχει υποστεί κανενός είδους ανακατασκευή, ή επισκευή από την ημέρα κατασκευής του, λόγω της άριστης κατάστασης του και της εξαιρετικά μικρής χρήσης του. Έχει επιλεγεί από ειδικευμένους τεχνικούς πιάνων, εκπαιδευμένους από τη YAMAHA της Ιαπωνίας και έχει κριθεί άριστο μηχανικά, ηχητικά και αισθητικά.Γι’ αυτό, μπορούμε να σας προσφέρουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 20 ετών και εγγύηση τιμής ανταλλαγής, στην αξία αγοράς του για 10 χρόνια.
Το μοντέλο C3 της YAMAHA είναι κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Ιαπωνίας και δεν έχει υποστεί κανενός είδους ανακατασκευή, ή επισκευή από την ημέρα κατασκευής του, λόγω της άριστης κατάστασης του και της εξαιρετικά μικρής χρήσης του. Έχει επιλεγεί από ειδικευμένους τεχνικούς πιάνων, εκπαιδευμένους από τη YAMAHA της Ιαπωνίας και έχει κριθεί άριστο μηχανικά, ηχητικά και αισθητικά.Γι’ αυτό, μπορούμε να σας προσφέρουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 20 ετών και εγγύηση τιμής ανταλλαγής, στην αξία αγοράς του για 10 χρόνια.
Το μοντέλο C3 της YAMAHA είναι κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Ιαπωνίας και δεν έχει υποστεί κανενός είδους ανακατασκευή, ή επισκευή από την ημέρα κατασκευής του, λόγω της άριστης κατάστασης του και της εξαιρετικά μικρής χρήσης του. Έχει επιλεγεί από ειδικευμένους τεχνικούς πιάνων, εκπαιδευμένους από τη YAMAHA της Ιαπωνίας και έχει κριθεί άριστο μηχανικά, ηχητικά και αισθητικά.Γι’ αυτό, μπορούμε να σας προσφέρουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 20 ετών και εγγύηση τιμής ανταλλαγής, στην αξία αγοράς του για 10 χρόνια.
Το μοντέλο C7 της YAMAHA είναι κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Ιαπωνίας και δεν έχει υποστεί κανενός είδους ανακατασκευή, ή επισκευή από την ημέρα κατασκευής του, λόγω της άριστης κατάστασης του και της εξαιρετικά μικρής χρήσης του. Έχει επιλεγεί από ειδικευμένους τεχνικούς πιάνων, εκπαιδευμένους από τη YAMAHA της Ιαπωνίας και έχει κριθεί άριστο μηχανικά, ηχητικά και αισθητικά.Γι’ αυτό, μπορούμε να σας προσφέρουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 20 ετών και εγγύηση τιμής ανταλλαγής, στην αξία αγοράς του για 10 χρόνια.