Μεταχειρισμένα πιάνα - Όρθια

Τιμή: 2.500,00 €
Το μοντέλο αυτό είναι ένα άρτιο ηχητικά και μηχανικά πιάνο, και μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες έως και ανωτέρου επιπέδου.